ponedeljek, 09. julij 2007

hausarest


ohoho, zdaj bom bolj pogosto uporabljala stavek,


"K pisanju me je spodbudil ta pa ta..." in podobno. zaradi te pa te.


ta stavek seveda ni bil moj, ampak sem ga preplonkala od tele, ki je našla svoj današnjo spodbudo nekje na SV države se mi zdi.... ITD.
no, definitivno in absolutno ključnoključne zasluge za tole javno objavo ima ena zmešana gospodična, pa brez zamere. tuko, zdej samo še pogledam levodesno... dobro. mislim, da sem varna. gremo.
kam pa kam? ma, nikamor. ta vikend sem enkrat šla v trgovino. enkrat sem nesla dol smeti. prvi muving z avtom, ker je 400m stran. drugi muving peš. ostali premiki (gospod, se opravičujem) niso bili daljši od desetih metrov.
čemu? ker sem i prostovoljno odredila hišni pripor, da me potegne v učenje. poteguje me že cel teden. nekako ni neke silne sile, ki bi srkala.... pa čeprav mam vse lepo pripravljeno.
z namenom, da ovekovečim te svoje muke, bom napisala primer, in sicer 1/144-ino vsega, kar moram znati. tako bom združila prijetno z neprijetnim. al kako...
da bodo sinovi in hčere, vnuki in vnukinje vedeli in celotno zamenojstvo začutilo, kako je tastara trpela.
te stvari moram znat napamet. na izpitu napisat z modrim kulijm. podčrtovat z zelenim ali črnim. veto na rdečega. ločila ne smejo biti podčrtana, razen če.... oblika mora biti čimbolj podobna tisti v knjigi. jes, of kors...
SEDANJIK


se uporablja za izraženje dejanj v NEODVISNIH STAVKIH in v NEKATERIH ODVISNIKIH


(A) v pravi sedanjosti (Pr / Pr')


Pravkar opazujemo rabo slovenskega sedanjika.

Stiamo osservando l'uso del "sedanjik".
(B) v 'razširjeni sedanjosti' (Pr /Pr')


Peter poje tri pomaranče na dan.

Peter mangia tre arance al giorno.


(C) v ' zunajčasovnosti (Pr / Pr')

Kdor poje tri pomaranče na dan, nima problemov z zdravjem.
Chi mangia tre arance al giorno non ha problemi di salute.

(D) v prihodnosti (Pr /Pr')
Jutri popoldne se peter vrne s pomarančami, mi pa odidemo.
Domani pomeriggio Peter ritorna con le arance; noi, invece, partiamo.


(E) v preteklosti ( v historičnem postopku) - za centralno, istodobno ali zadobno dejanje (Pr / Pr')

Tega dne se Peter vrne pozno. Vsi že spijo. Navadno ob tej uri še vsi bedijo, ampak naslednji dan odpotujejo že zelo zgodaj.
Quel giorno Pietro torna tardi. Tutti dormono /stanno dormendo. Di solito a quest'ora sono ancora svegli, ma l'indomani partono molto presto.


Posebnosti rabe sedanjika glede na situacijo v italijanščini:

1. v različnih odvisnikih, če sta OSEBKA ISTA, se obvezno ali fakultativno /glede na tip odvisnika/ uporablja neosebna oblika - infinitiv (INF)
- gerundij (G)


 • Ker poznaš vse prisotne (pomaranče), mi jih lahko predstaviš. Conoscendo tutti i presenti puoi presentarmeli.

 • Čeprav se slabo počuti, poskuša dokončati delo. Pur non sentendosi bene cerca di finire il lavoro.
 • Ni vedel, ali naj odide ali ne. Non sapeva se partire o no.

2. V vsebinskih odvisnikih za vse časovne sfere; za istodobna (tudi razširjeno istodobna - navade) in zadobna dejanja (za nepreteklost: Pr / Pr'; za preteklost: IM / IM'; za ista osebka: INF)

 • Rekli bodo, da je bolan. Diranno che E MALATO.

 • Upamo, da se vrne jutri. Speriamo che lui torni domani.

 • Kadarkoli zasveti rdeča lučka, pomeni, da je stroj pripravljen. Quando si accende la spia rossa significa che la macchina e pronta.

 • Trdili so, da poje kilo jabolk na dan. Sostenevano che mangiasse un chilo di mele al giorno.

 • Vedeli so, kdaj odide. Sapevano quando partiva.

 • Rekli so, da se vrne naslednji dan. Dissero che tornava il giorno seguente.

 • Spraševali so se, ali tega ne ve. Si chiedevano se non lo sapesse.

 • Ve /vedel je /vedel bo, da je pozen. Sa / Sapra / sapeva di esssere in ritardo.


..............................................................


do tu je šlo, potem pa kljub vsem prepričevanjem tale spletnik kar ni hotel biti tisto, kar sem ustvarila v dveh urah, kar to pišem. Zgleda, da je tud kompjuterju vsega dovolj in preveč...


Objavljam še konec prvotnega posta. Upam, da vsaj to uspe (sedanjik sem uporabila za zadobno dejanje, ki se bo olia pa ne bo zgodilo v priihodnosti).


...............................................

Tako. Čestitke tistemu, ki ni zaspal.


FRUSTRATING? Frustrating. Ampak jutri zjutraj bo bolje, saj jutra so čista :)1 komentar:

:-) pravi ...

O, še ena zapornica! Zdej mi je pa lažje. :-)

Sej ne vem kaj bi raje, se tole tvoje učila, ali pa pisala + in - neke upravne enote...